Over ons

 

Hartelijk dank voor uw bezoek! Gastvrij Zwolle is de vernieuwde pagina van Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ). De pagina wordt continu aangevuld met actuele informatie over onze deelnemers en onze evenementen.

GASTVRIJ ZWOLLE by HESZ

Onze stichting stelt zich ten doel evenementen te organiseren of te ondersteunen om de binnenstad van Zwolle tot een gezellig uitgaanscentrum te maken, waar iedereen welkom is en waar wij u gastvrij ontvangen.

HESZ inspireert, organiseert en faciliteert horecaondernemers die samen willen werken aan of aansluiten bij evenementen die van Zwolle de gaafste stad van Nederland maken!

Zij bestaat sinds 1991 waarbij steeds meer horecaondernemers zich bij onze stichting hebben aangesloten. Zie voor een overzicht van alle deelnemers de link 'deelnemers'. Naast de vaste steeds terugkerende evenementen ontwikkelt de HESZ ook steeds vernieuwende evenementen die passen in de tijd en de steeds wijzigende omstandigheden.

Samenwerking

Verder tracht de stichting een brug te vormen naar de plaatselijk politiek en de organisatoren van andere evenementen welke activiteiten in de binnenstad organiseren. De HESZ doet dit o.a in samenwerking met  Gemeente Zwolle, Zwolle UnlimitedSFZHEDON, BFO, Zwolse Theaters, Zwolle Fonds, en de IJsselhallen Zwolle 

Sponsoren

Blij zijn wij met de sponsoren die de HESZ mede mogelijk maken! HeinekenAmstel, Brand, GrolschSligro, Hanos, Bidfood, Zwolle Fonds en de Gemeente Zwolle.

 

Privacyverklaring

Van bezoekers van deze website worden geen gegevens vastgelegd. Tijdens evenementen, concerten en optredens worden foto’s en sfeerimpressies gemaakt. De HESZ vraagt voorafgaand aan plaatsing op de website en social media niet expliciet om toestemming. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van foto en videomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken via info@hesz.nl. Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere  en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@hesz.nl. De HESZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De HESZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

De HESZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De HESZ gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen op nemen in het kader van de dienst die wij over en weer verlenen. De HESZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De HESZ verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de HESZ . U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres: info@hesz.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek persoonlijk aan de secretaris worden gericht.
De HESZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


De Horeca Evenementen Stichting Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@hesz.nl. Ook het vermoeden van datalekken kan mondeling of via mail gemeld worden bij de secretaris. De secretaris zorgt  i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Partners Gastvrij Zwolle

Deel deze pagina